Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI VIẾT  (0 bài)

1801549

Giáo viên không được nhận xét gây tổn thương học sinh

Theo dự thảo quy định đánh giá và xếp loại học sinh (HS) tiểu học mà Bộ GD-ĐT vừa công bố, các môn học được đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét gồm: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Tiếng nước ngoài, Tiếng dân tộc, Tin học. Các môn: Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công, Thể dục, Kỹ thuật chỉ đánh giá bằng nhận xét. Các nhận xét được ghi nhận bằng việc thu thập...

BÀI GIẢNG  (0 bài)

TƯ LIỆU  (12 bài)

GIÁO ÁN  (0 bài)

ĐỀ THI  (0 bài)

Website của các thành viên
Thày giáo làng
Lượt truy cập: 23
https://xtoan78.violet.vn/
Lượt truy cập: 21
Hà Thanh - Gia Lai
Lượt truy cập: 19
BlogtinhoC
Lượt truy cập: 19
Website Trần Thị Hoàng Dung
Lượt truy cập: 17